Opłaty

Przed dokonaniem czynności informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane są bezpłatnie.

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237).

Na podstawie odpowiednich przepisów, w związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Jeśli w skład aktu notarialnego wchodzi wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową. Opłatę tą następnie przekazuje do sądu rejonowego.

W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat związanych z dokonaniem określonej czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Kontakt

Notariusz Anna Wegner
ul. Słowackiego 19a lok. 1
71-434 Szczecin
Tel. 91 421 25 87
Tel. kom. 699 834 154
e-mail: wegner@notariusz-niebuszewo.pl