CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności, o których mowa w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 ze zm.), w szczególności:

1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu uzyskania informacji jakie dokumenty będą niezbędne do dokonania określonej czynności notarialnej, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Kontakt

Notariusz Anna Wegner
ul. Słowackiego 19a lok. 1
71-434 Szczecin
Tel. 91 421 25 87
Tel. kom. 699 834 154
e-mail: wegner@notariusz-niebuszewo.pl